Thông báo

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 22/12/2021 đến 23/12/2021

20/12/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Kinh doanh thương mại và Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 16/12/2021 đến 17/12/2021

13/12/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ C...

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ TIẾN SĨ

03/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 2876/QĐ-ĐHNT ngà...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 3/12/2021 đến 10/12/2021

30/11/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A,B ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

29/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; Căn...

Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 2 năm 2021

12/11/2021

I. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển sinh tự tải mẫu hồ sơ tại đây. Bắt buộc khai hồ sơ trực tuyến trước khi nộp bản cứng tạ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; Căn...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Tuấn Dũng – K18B, ngành Kinh tế quốc tế

10/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Dũng về đề tài: “Phân tích ản...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Kim Dung – K22, ngành Kinh tế quốc tế

10/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Kim Dung về đề tài: “Tận dụng cơ chế...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mai Anh – K22, ngành Quản trị kinh doanh

10/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Anh về đề tài: “Nghiên cứ...