Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ THẠC SĨ

27/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 3179/QĐ-ĐHNT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Thông tin chi tiết xem tại đây.