Danh sách, lịch thi tuyển sinh

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH được XÉT TUYỂN THẲNG Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

01/12/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Đợt 2 năm 2022

01/12/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2022. Danh sách chi tiết xin m...

Thông báo lịch THI TUYỂN đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 2 năm 2022

23/11/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể:   Thông tin chi tiết liên...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH được XÉT TUYỂN THẲNG Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

29/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Đợt 1 năm 2022

29/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022. Danh sách chi tiết xin m...

Thông báo lịch THI TUYỂN đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 1 năm 2022

21/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022, cụ thể: Thông tin chi tiết liên hệ the...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Đợt 2 năm 2021

30/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021. Danh sách chi tiết xin m...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH được XÉT TUYỂN THẲNG Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021

29/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2...

Thông báo lịch THI TUYỂN, XÉT TUYỂN đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ đợt 2 năm 2021

27/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch thi tuyển, xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 2 năm 2021, cụ thể: Lịch thi t...

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo hình thức TRỰC TUYẾN

24/12/2021

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021; Căn cứ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa...