Kế hoạch học tập – Thời khóa biểu – Lịch thi

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT- TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 1/4/2022 đến 10/4/2022

01/04/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Khoá 28A,...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT – TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 22/3/2022 đến 31/3/2022

18/03/2022

       Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Kh...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học MITPL8A, 8B và MIE3B tháng 1/2022 và tháng 2/2022

19/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học MITPL8A, MITPL8B và MIE3B; Căn cứ tình hình thực tế dịch C...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại và Tài chính – Ngân hàng (theo hình thức trực tuyến)

10/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, KDTM, và TCNH; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của chương trình thạc sĩ Quản trị Đổi mới sáng tạo, khóa 9, liên kết với trường Đại học Nantes, CH Pháp (theo hình thức trực tuyến)

14/12/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của lớp cao học Quản trị Đổi mới sáng tạo, khóa 9; Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-1...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế khóa 2 tháng 12/2021 và tháng 1/2022

13/12/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A

03/12/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A; Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; Căn...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 THÁNG 11/2021

30/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A (theo hình thức trực tuyến)

24/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A;...