Kế hoạch học tập – Thời khóa biểu – Lịch thi

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH (theo hình thức trực tuyến)

01/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH; Căn cứ tình hình thự...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 27a & 27b (NC, ƯD)

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A & 27B (NC, ƯD); Căn c...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B

07/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 Tháng 9/2021

31/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A, B

24/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A, B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B từ 19/8/2021 đến 09/9/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (M...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 16/8/2021 ĐẾN 31/8/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng K27A_UD

30/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A_UD; Căn cứ tình hình...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 26/7/2021 ĐẾN 1/8/2021

26/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tê...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CH NGÀNH KTQT KHÓA 27A, 27B và LỚP CH NGÀNH TCNH KHÓA 27B

20/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành KTQT Khóa 27A, 27B và lớp cao học ngành TCNH Khóa 27B; C...