Kế hoạch học tập – Thời khóa biểu – Lịch thi

Tổ chức THI NGOẠI NGỮ đánh giá điều kiện bảo vệ luận văn ĐHNT

23/04/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên. Căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việ...

Kế hoạch nhập học cao học K25

06/09/2018

Khoa Sau đại học thông báo kế hoạch nhập học cao học như sau: Thời gian nhập học: ngày 12 và 13 tháng 09 năm 2018 (sáng từ 8h30-11h0...