Kế hoạch học tập – Thời khóa biểu – Lịch thi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CH NGÀNH KTQT KHÓA 27A, 27B và LỚP CH NGÀNH TCNH KHÓA 27B

20/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành KTQT Khóa 27A, 27B và lớp cao học ngành TCNH Khóa 27B; C...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ KHÓA 27A và KHÓA 27B

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27A và Khóa 27B; Căn cứ tình hình...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 27

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Kinh doanh thương mại Khóa 27; Căn cứ tình hình thực...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 4

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Luật kinh tế Khóa 4; Căn cứ tình hình thực tế dịc...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2

03/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Tổ chức THI NGOẠI NGỮ đánh giá điều kiện bảo vệ luận văn ĐHNT

23/04/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên. Căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việ...

Kế hoạch nhập học cao học K25

06/09/2018

Khoa Sau đại học thông báo kế hoạch nhập học cao học như sau: Thời gian nhập học: ngày 12 và 13 tháng 09 năm 2018 (sáng từ 8h30-11h0...