Trình độ Tiến sĩ

Thông báo lịch XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ đợt 2 năm 2022

17/11/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể: Thông tin chi tiết liên hệ the...

Thông báo QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

29/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại...

Thông báo KẾT QUẢ XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

04/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây....

Thông báo lịch XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ đợt 1 năm 2022

08/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022, cụ thể: Thông tin chi tiết liên hệ the...

Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ năm 2022

25/04/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2022 NHƯ SAU: Mọi chi tiết xin mời xem file T...

Thông báo DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2021

19/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2021 (Vu...

Thông báo KẾT QUẢ XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2021

07/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2021, cụ thể: Ngành Quản trị k...

Thông báo lịch THI TUYỂN, XÉT TUYỂN đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ đợt 2 năm 2021

27/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch thi tuyển, xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 2 năm 2021, cụ thể: Lịch thi t...

Thông báo DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2021

01/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2021 (Vui lòng...

Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ TIẾN SĨ đợt tháng 12 năm 2021

26/11/2021

I. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển sinh tự tải mẫu hồ sơ tại đây. Bắt buộc khai hồ sơ trực tuyến trước khi nộp bản cứng tạ...