Hoạt động HTQT

ACCESS MASTERS – Sự kiện TRỰC TUYẾN – Tư vấn lộ trình học THẠC SĨ

19/03/2021

ACCESS MASTERS – Sự kiện trực tuyến Tư vấn lộ trình học THẠC SĨ với sự tham gia của Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại Thư...

Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ hợp tác với các trường đại học Pháp

02/08/2016

GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA CỘNG HÒA PHÁP Là một trong những trường đại học hàng...