Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A, ngành Kinh tế quốc tế

10/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh về đề tài: “Bẫy thu...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21, ngành Kinh tế quốc tế

10/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh về đề tài: “Đánh giá vai...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Vân Hà – K20A, ngành Kinh tế quốc tế

29/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà về đề tài: “Chính sách hợp t...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Hoàng Linh – K22, ngành Kinh tế quốc tế

15/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Linh về đề tài: “Phân tích ti...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Xuân Trường – K21, ngành Kinh tế quốc tế

10/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Xuân Trường về đề tài: “Mối quan hệ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Quỳnh Hoa – K18B, ngành Kinh tế quốc tế

01/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Hoa về đề tài: “Chính sác...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Đoan Trang – K22, ngành Kinh tế quốc tế

31/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Đoan Trang về đề tài: “Nghiên...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Đoan Trang – K22, ngành Kinh tế quốc tế

31/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Đoan Trang về đề tài: “Nghiên...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến cho NCS Lê Giang Nam – K22, ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

15/11/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Tuấn Dũng – K18B, ngành Kinh tế quốc tế

10/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Dũng về đề tài: “Phân tích ản...