Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến cho NCS Hoàng Thị Thùy Dương – K21, ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

14/07/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường theo hình thức trực tuyến cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – K20A, ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

14/07/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Hòa – K18B, ngành KTQT

10/07/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Hòa về đề tài: “Xúc tiến du lị...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Thùy Dương – K21, ngành QTKD

07/07/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương về đề tài: “Các nhâ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Minh Nguyệt – K20B, ngành KTQT

07/07/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Minh Nguyệt về đề tài: “Phát triển...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ cấp trường theo hình thức TRỰC TUYẾN cho NCS HOÀNG HẢI YẾN, ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

14/05/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ cấp trường theo hình thức TRỰC TUYẾN cho NCS HOÀNG HẢI YẾN, ngành Quản...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Thị Thanh – K20A, ngành QTKD

29/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh về đề tài: “Phát triển M...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải Yến – K20B, ngành QTKD

29/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải Yến về đề tài: “Nghiên cứu ảnh...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trần Thanh Phương – K22, ngành KTQT

06/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thanh Phương về đề tài: “Thu hút đầ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Anh Duy – K21, ngành QTKD

26/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh Duy về đề tài: “Xây dựng và ph...