Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân với đề tài: “Nghiên cứu mức độ hài lòng c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân với đề tài: “Ứng dụng quản trị nguồn...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng

20/02/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng với đề tài: “Hiệu quả quy mô của doanh...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân

24/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân với đề tài: “Marketing điện tử...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh

05/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh Với đề tài: “Thâm hụt kép tại Việt Nam: Th...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải

06/09/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải với đề tài: “Quản trị nhân sự nước ngoài...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Nhật Thu

27/07/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Nhật Thu với đề tài: “Đổi mới cơ cấu hàng xuất...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế cho NCS Bùi Duy Linh

24/04/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Bùi Duy Linh với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh củ...