Nghiên cứu khoa học

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO”

18/04/2021

Ngày 17/04/2021, Trường ĐHNT đã lần đầu tiên tổ chức chương trình kết nối và tư vấn đào tạo Sau đại học với chủ đề “Hành trình...

Tọa đàm với chủ đề “Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng” cho nghiên cứu sinh và học viên cao học

31/12/2020

Thiết kế bảng hỏi đóng vai trò quan trọng, là một trong các nhân tố quyết định tới sự thành công của các khảo sát phục vụ nghiên cứu...

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT?”

13/05/2020

Chiều ngày 12/05/2020, Tọa đàm “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt?” dành cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học do...

TOẠ ĐÀM ”LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT?”- THÔNG BÁO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN MS_TEAMS thay cho ZOOM

11/05/2020

Sau thời gian chính thức mở link đăng ký, tọa đàm “Làm thế nào để viết một luận văn khoa học tốt?” cho các nghiê...

TỌA ĐÀM “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT”

06/05/2020

TỌA ĐÀM “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC TỐT”   Bạn là học viên cao học hay nghiên cứu sinh và đang gặp khó khăn trong qu...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Hidden Champions – The Vanguard of Globalia: Learning from Unknown World Market Leaders”

30/01/2018

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CHỦ ĐỀ : “Hidden Champions – The Vanguard of Globalia: Learning from Unknown World Market Leaders (Các nhà vô...