Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Chương trình Chính sách và Luật TMQT trong thời gian dịch Covid – 19

18/03/2022

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào;

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT, an toàn cho thành viên Hội đồng, học viên cao học và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT.

 

Thời gian tiến hành: từ 8h00, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng A902, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

 

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 03 học viên: Đoàn Trường Hải; Nguyễn Thúy Hằng; Phạm Kim Thái; học viên, các thầy cô và những người quan tâm.

 

Học viên: Đoàn Trường Hải với tên đề tài: Intra-industry trade of aviation fuel industry: evidence from Vietnam

Học viên: Nguyễn Thúy Hằng với tên đề tài: Base II implementation in the Vietnamese banking system

Học viên: Phạm Kim Thái với tên đề tài: The impacts of Foreign Direct Investment on labor productivity of manufacturing firms in Vietnam

 

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAMS với thông tin như sau:

Code: 9catppb

Đường link tham dự:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqW3SlwoteZNOcJUdn6eE89rbocpRutC6rbqzRFATSFM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4d7cd1a-b8c1-4c22-8c2c-18f570a54908&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAMS, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161