Thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN và DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

26/08/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN và DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2022, như sau:

  1. Điểm trúng tuyển trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2022
  2. Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2022
  3. Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2022