Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản lý kinh tế – lớp 2A và 2B

26/05/2022

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ và an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH ngành Quản lý kinh tế Khóa 2, lớp 2A và 2B đối với Hội đồng số 4 và Hội đồng số 10 (thông tin chi tiết xem tại đây)

Thời gian tiến hành: 8h30-12h ngày 28/5/2022 (Hội đồng sô 10) và 13h30 – 17h30 ngày 28/5/2022 (Hội đồng số 4)

Địa điểm tổ chức hỗ trợ về mặt kỹ thuật: Phòng A901 và Trung tâm thông tin, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của các học viên, người hướng dẫn khoa học và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595

Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666

Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161