TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 (HỘI ĐỒNG SỐ 3)

12/08/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo.

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ và an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Hoàng Thị Huyền MaiNguyễn Thị TrâmKhamphone Sisouk ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài:

  • Nâng cao vị thế các nhà cung cấp Việt Nam trong mối quan hệ với các công ty đa quốc gia ngành ô tô (HVCH Hoàng Thị Huyền Mai)
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành dệt may Việt Nam (HVCH Nguyễn Thị Trâm)
  • Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước CHDCND Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (HVCH Khamphone Sisouk)

Thời gian tiến hành: 8h15 – 11h45 ngày 20/8/2021

Địa điểm tổ chức hỗ trợ về mặt kỹ thuật: Phòng A902 và Trung tâm thông tin, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH, 03 HVCH, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alL3Yu-_nWWGL9otHKUMM7hUiR94bi-HK8kCfs1JnIMI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=398c2a6d-d17a-4487-be46-5d0e0598f1f0&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: el4qxsy

Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161