Thông tin & truyền thông

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Chương trình Chính sách và Luật TMQT trong thời gian dịch Covid – 19

18/03/2022

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Hoàng Linh – K22, ngành Kinh tế quốc tế

15/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Linh về đề tài: “Phân tích ti...

In-depth interview: A data collection method in qualitative research

11/03/2022

Phỏng vấn sâu (In-depth Interview) là phương pháp phổ biến dùng để thu thập số liệu trong nghiên cứu định tính. Phương pháp này được...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Xuân Trường – K21, ngành Kinh tế quốc tế

10/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Xuân Trường về đề tài: “Mối quan hệ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Quỳnh Hoa – K18B, ngành Kinh tế quốc tế

01/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Hoa về đề tài: “Chính sác...

CALL FOR SUBMISSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE FOR GRADUATE EDUCATION “Business and Economics issues for building a more sustainable and socially responsible economy”

17/02/2022

The International Conference on “Business and economics issues for building a more sustainable and socially responsible...

Hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại thương

15/02/2022

Kính gửi: Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Trong quá trình thực hiện kế hoạch...

Thông báo kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022

19/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết nguyên...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học MITPL8A, 8B và MIE3B tháng 1/2022 và tháng 2/2022

19/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học MITPL8A, MITPL8B và MIE3B; Căn cứ tình hình thực tế dịch C...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại và Tài chính – Ngân hàng (theo hình thức trực tuyến)

10/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, KDTM, và TCNH; Căn cứ tình hình thực tế...