Thông tin & truyền thông

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21, ngành Kinh tế quốc tế

10/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh về đề tài: “Đánh giá vai...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Vân Hà – K20A, ngành Kinh tế quốc tế

29/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà về đề tài: “Chính sách hợp t...

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, khóa 4A năm 2022

26/04/2022

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, khóa 4A năm 2022 Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

NCS Dương Thị Thanh Thủy – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thanh Thủy – K22 cùng những tà...

NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A cùng những tài l...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT- TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 1/4/2022 đến 10/4/2022

01/04/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Khoá 28A,...

Hội thảo quốc tế ICGE 2022: “Business and economics issues for building a more sustainable and socially responsible economy”

30/03/2022

Ngày đầu tiên của Hội thảo quốc tế ICGE 2022 với chủ đề “Business and economics issues for building a more sustainable and socially...

NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

23/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21 cùng những tài liệu li...

NCS Đoàn Vân Hà – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà – K20A cùng những tài liệu liên...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT – TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 22/3/2022 đến 31/3/2022

18/03/2022

       Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Kh...