Thông báo mở lớp ÔN THI TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ Đợt 1 năm 2019

26/03/2019

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019, ngành Kinh tế Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh), Kinh doanh thương mại, Quản trị

kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Điều hành cao cấp, Chính sách & Luật TMQT và Luật kinh tế. Trường Đại học Ngoại thương mở lớp ôn thi tuyển sinh theo kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức lớp học: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019
  2. Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Đại học Ngoại thương
  3. Thời gian đăng ký học:

Thời gian đăng ký: Từ thứ 2 đến thứ 5 (Sáng: 8h15-11h và chiều: 14h-16h) bắt đầu từ  28/3/2019 đến 13/4/2019

  1. Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Lưu ý: Thông tin về lịch học nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây