Thông báo mở lớp ÔN THI tuyển sinh đào tạo trình độ THẠC SĨ tháng 6 năm 2020

09/04/2020

Thông báo MỞ LỚP và HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỚP ÔN THI tuyển sinh đào tạo trình độ THẠC SĨ Đợt tháng 6 năm 2020

 Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt Tháng 6 năm 2020 các ngành:

 • Kinh tế Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh) – KTQT & MIE
 • Kinh doanh thương mại – KDTM
 • Quản trị kinh doanh – QTKD
 • Tài chính – Ngân hàng – TCNH
 • Điều hành cao cấp – EMBA
 • Chính sách & Luật TMQT – MITPL
 • Luật kinh tế – LKT
 • Quản lý kinh tế – QLKT

Trường Đại học Ngoại thương mở lớp ÔN THI TUYỂN SINH sau đại học theo kế hoạch cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức lớp học: Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020
 2. Hình thức học: Học trực tuyến qua các công cụ giảng dạy trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên Nhà trường không tổ chức học tập trung các môn học ôn thi tuyển sinh đến hết ngày 3/5/2020.

 1. Thời gian đăng ký: 10/4/2020 – 17/4/2020
 2. Học viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn (tải tại đây)
 3. Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật và một số ngày trong tuần
 4. Môn thi tuyển sinh
TT Ngành/chương trình Môn thi Hình thức thi
1 Kinh tế quốc tế (KTQT) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
2 Kinh tế quốc tế (MIE) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
3 Quản trị kinh doanh (QTKD) – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
4 Điều hành cao cấp (EMBA), ngành Quản trị kinh doanh – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
5 Tài chính – Ngân hàng (TC-NH) – Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
6 Kinh doanh thương mại (KDTM) – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
7 Chính sách và Luật thương mại quốc tế (MITPL) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
8 Luật kinh tế (LKT) – Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
9 Quản lý kinh tế (QLKT) – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết

 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Khoa Sau đại học, trường Đại học Ngoại thương

Tầng 9, nhà A, số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email: sdh@ftu.edu.vn

Hotline: 035.3901.533