Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ TIẾN SĨ

03/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 2876/QĐ-ĐHNT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Thông tin chi tiết xem tại đây.