Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân với đề tài: “Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (enterprise resource planning- ERP) của các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới: bài học kinh nghiệm và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02 (mã số mới: 9340101)

Thời gian: 16 giờ thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm : Phòng A1001- Hội thảo quốc tế, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.