Thông báo LỊCH THI TUYỂN đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

07/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021 và hướng dẫn thí sinh trong công tác chuẩn bị thi trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

  1. Làm thủ tục và hướng dẫn dự thi: 15h00 Thứ Tư, 13/10/2021 theo hình thức trực tuyến qua nền tảng MS Team.

Link tham dự: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MzI1NGU5NmYtNDdkNy00MDI4LTg0ZTctZDQxMGQ2Y2YxOTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f3e29d-4fda-410f-ad94-060562240f7d%22%7d

  1. Thời gian thi: Thứ Năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
  • Sáng: môn thi chủ chốt – Bắt đầu từ 8h00
  • Chiều: môn thi:

+ Tiếng Anh – Bắt đầu từ 13h00

+ Đánh giá năng lực thí sinh (thi viết và phỏng vấn) – Bắt đầu từ 15h30

Lịch thi cụ thể xem tại đây.

  1. Đảm bảo phòng, chống Covid-19

Chi tiết xem tại: https://bit.ly/QĐphongchongdichCovid19

  1. Công tác phục vụ kỳ thi

Nhà trường bố trí các bình nước uống tại hành lang giảng đường (không bố trí cốc), đề nghị thí sinh chủ động mang theo cốc nước hoặc bình nước dùng riêng cho thí sinh.

Thí sinh cần thêm thông tin có thể liên hệ theo Hotline 0353 901 533 của Khoa Sau đại học hoặc qua Messenger trên fanpage: Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương.

HIỆU TRƯỞNG

      (đã ký)

  PGS, TS Bùi Anh Tuấn