THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM – ĐỢT THÁNG 05 NĂM 2019 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

20/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt tháng 05 năm 2019 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc tra và thông báo phúc tra) từ ngày 20/05/2019 đến ngày 29/05/2019, kết quả vui lòng xem file đính kèm tại đây