NCS Vũ Kim Dung – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

28/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Vũ Kim Dung – K22 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây