LỊCH THI VÀ XÉT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

25/07/2018

LỊCH THI VÀ XÉT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

Thí sinh tập trung làm thủ tục vào hồi 13h30 thứ 6 ngày 03/08/2018 (địa điểm cụ thể theo giấy báo dự thi)

Ngày thi và xét tuyển 04, 05, 06 tháng 08 năm 2018

Ngày thi Môn thi Hình thức thi Buổi Thời gian Nội dung công việc Địa điểm thi
Ngày 04/08/2018 (Thứ bảy) – Kinh tế học

– Quản trị học

– Pháp luật đại cương

– Chính sách TMQT

– Nguyên lý cơ bản TC-NH

Thi viết Sáng

(180 phút)

07h00 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
07h30 Gọi thí sinh vào phòng thi
08h00 Phát đề thi
08h05 Bắt đầu làm bài
11h05 Thu bài
– Kinh tế quốc tế

– Đánh giá năng lực thí sinh (QTKD)

–  Kinh doanh quốc tế

 – Phân tích chuyên đề TC-NH

Thi viết Chiều

(180 phút)

13h00 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
13h30 Gọi thí sinh vào phòng thi
14h00 Phát đề thi
14h05 Bắt đầu làm bài
17h05 Thu bài
– Đánh giá năng lực thí sinh (MORIE)

– Đánh giá năng lực thí sinh (LKT)

– Đánh giá năng lực thí sinh (EMBA)

Thi vấn đáp Chiều 13h30 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng Hà Nội
13h45 Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn
Ngày 05/08/2018 (Chủ nhật) – Tiếng Anh Thi viết Sáng

(90 phút)

07h00 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
07h30 Gọi thí sinh vào phòng thi
08h00 Phát đề thi
08h05 Bắt đầu làm bài
09h35 Thu bài
– Đánh giá năng lực thí sinh (EMBA) Thi vấn đáp Chiều 13h30 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng TP. Hồ Chí Minh
13h45 Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn
Ngày 06/08/2018 (Thứ hai) – Xét tuyển NCS Thi vấn đáp Chiều 14h30 Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn Hà Nội