HƯỚNG DẪN tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức TRỰC TUYẾN đối với học viên các lớp BỔ SUNG KIẾN THỨC tại Trụ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh Đợt tháng 3 năm 2021

25/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương thông báo tới học viên các nội dung cần triển khai liên quan đến việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần (ĐGKTHP) theo hình thức trực tuyến đối với các lớp bổ sung kiến thức (BSKT) trình độ đại học tại Trụ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh như sau:

 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Học viên đã tham gia và có đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần các lớp BSKT Đợt tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

 1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Xem danh sách các học phần BSKT được tổ chức đánh giá trực tuyến và các hình thức đánh giá trực tuyến tương ứng

Xem danh sách các học phần được tổ chức đánh giá, hình thức đánh giá, lịch đánh giá kết thúc học phần của các học phần BSKT được tổ chức đánh giá trực tuyến tại link sau (tại đây).

Bước 2: Kiểm tra điều kiện dự thi và tài khoản dự thi trực tuyến

 Trước ngày thi 02 ngày:

 • Học viên đăng nhập tài khoản MS Team đã được cung cấp để kiểm tra sự sẵn sàng tài khoản của mình trên hệ thống và trong từng nhóm đánh giá. Nếu tài khoản của học viên không hoạt động, học viên liên hệ với TTCNTT để xử lý các vấn đề liên quan tại link này hoặc liên hệ với Khoa Sau đại học (Cơ sở HN) và Ban QLĐT (Cơ sở QN).
 • Học viên có thể in hoặc tải file mẫu làm bài thi về máy tính cá nhân trước ngày thi trong trường hợp cần thiết.
 • Học viên kiểm tra danh sách trong phòng thi trực tuyến được tạo bằng tài khoản MS Team trước ngày thi. Nếu không có tên trong danh sách, học viên kiểm tra lại điều kiện dự thi và liên hệ với Khoa SĐH, Ban QLĐT cơ sở QN hoặc GVGD để cập nhật danh sách thi.

Bước 3: Tham gia thi theo lịch thông báo

Trước khi vào phòng thi trực tuyến

 • Có mặt tại phòng thi trực tuyến trước khi bắt đầu buổi thi ít nhất 60 phút để thực hiện các thủ tục trước khi vào phòng thi (lưu ý, giờ thi trong lịch đã bao gồm cả thời gian này)
 • Kiểm tra lại đường truyền internet, camera của laptop/điện thoại hoạt động ổn định và rõ nét, thẻ học viên lớp BSKT
 • Trang phục lịch sự, chọn chỗ ngồi có nhiều ánh sáng, yên tĩnh, dễ quan sát; đảm bảo camera quay được toàn bộ mặt thí sinh trong suốt quá trình làm bài thi
 • Học viên bật camera và thực hiện đối chiếu, kiểm tra thẻ học viên của lớp BSKT theo yêu cầu của CBCT.

Lưu ý: Thí sinh chỉ được phép sử dụng thẻ học viên của lớp BSKT đã được cấp phát mà không thể thay thế bằng giấy tờ khác.

 • Điền mẫu xác nhận dự thi theo hướng dẫn

Trong quá trình làm bài thi trực tuyến

 • Học viên phải bật camera trong suốt quá trình làm bài thi
 • Trung thực, không sử dụng bất kỳ hình thức gian lận trong thi cử. Trường hợp vi phạm quy chế thi, người học sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà trường
 • Trong các trường hợp bất khả kháng (mất điện, lỗi mạng,…) không nộp được bài thi, học viên phải báo ngay cho CBCT tại phòng thi để ghi nhận và có biện pháp xử lý đảm bảo quyền lợi cho học viên
 • Học viên thực hiện theo các yêu cầu khác của CBCT trong quá trình thi

Khi kết thúc bài thi trực tuyến

 • Học viên lưu ý về thời gian nộp bài thi khi được CBCT thông báo, đặc biệt là trong trường hợp bài thi viết cần chụp lại và tải lên hệ thống
 • Các trường hợp không kịp nộp bài thi đều không được hệ thống ghi nhận và học viên sẽ bị tính là vắng thi
 1. Các kênh hỗ trợ học viên trong quá trình tổ chức thi trực tuyến

–   Bộ phận Khoa Sau đại học: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến lịch thi, danh sách thi, điều kiện dự thi của học viên.

Tại Trụ sở chính Hà Nội: Khoa Sau đại học, liên hệ: cô Phí Vân Phương (0915.050.994) và cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (0932.121.866)

Tại Cơ sở Quảng Ninh: Ban quản lý đào tạo: cô Trần Thị Thoa (0915.809.103)

–   Trung tâm CNTT: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản MS Team và các vấn đề kỹ thuật khi tổ chức thi trực tuyến

Liên hệ: thầy Hoàng Anh Đức (0906.289595) và thầy Vũ Quốc Lễ (0977.234.523)

   Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến quy định, quy chế và cách thức tổ chức tại phòng thi

Liên hệ: cô Đào Thị Hồng Hạnh (0934.888.058) và cô Lê Thị Thúy Hằng (0904.006.600)