Giới thiệu Khoa Sau Đại học

02/08/2017

KHOA SAU ĐẠI HỌC (FACULTY OF GRADUATE STUDIES )

1. Giới thiệu

Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học danh tiếng hàng đầu của cả nước trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế, tài chính – ngân hàng, pháp luật và ngoại ngữ góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Trong xu thế đa dạng hóa cấp độ đào tạo, Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học theo Quyết định số 450/TTg, ngày 24/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai nhiệm vụ này, Khoa Sau đại được thành lập ngày 30/8/1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trên đại học trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Chặng đường hơn 20 năm qua, sự nghiệp đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương đã thu được những kết quả đáng ghi nhận

Ra đời trong thời điểm Viêt Nam tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hóa, Khoa Sau đại học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế, tính chất cạnh tranh cao theo đó, các chương trình đào tạo chú trọng đến khả năng và kỹ năng làm việc, xử lý tình huống và có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Vào thời điểm thành lập, Khoa mới chỉ triển khai đào tạo đơn ngành là chuyên ngành đào tạo là Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nay chuyển sang tên gọi là Kinh tế quốc tế). Nguyên nhân là đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo sau đại học của Trường còn chưa nhiều, giáo trình và tài liệu tham khảo các môn chuyên ngành còn thiếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chương trình đào tạo còn mới và đang trong quá trình hoàn thiện… Điều này đã đặt ra nhiều thách thức cho Khoa trong việc đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo, phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại thương. Để có thể đạt được mục đích trên, Khoa đã có những nỗ lực không ngừng thông qua việc rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, xây dưng chương trình đào tạo mới cũng như tăng cường đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên và nghiên cứu sinh. Khoa đã xây dựng và triển khai thêm 04 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đó là chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng và Chính sách và Luật Thương mại quốc tế và 01 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Trong xu thế hội nhập quốc tế về đào tạo, Khoa đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác đào tạo sau đại học với nước ngoài. Các chương trình đào tạo đã thực hiện đó là Chương trình thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (Liên kết với Trường Đại học Tours, CH Pháp), Chương trình thạc sĩ thực hành Luật, Kinh tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án đổi mới và thiết lập mạng lưới kinh doanh liên kết với ĐH Nantes (Pháp) (Liên kết với Trường Đại học Nantes, CH Pháp), Chương trình thạc sĩ Nghiên cứu quan hệ kinh tế Á – Âu (Liên kết với Trường Đại học Rennes II, CH Pháp) và nhiều chương trình hợp tác trao đổi về kinh nghiệm quản lý đào tạo sau đại học khác. Với các hướng đào tạo chính đó là Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và năng lực cao (ở trình độ trên đại học) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Kế thừa danh tiếng phát triển đào tạo 55 năm của Trường Đại học Ngoại thương, hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường liên tục được đổi mới phù hợp với những thay đổi của thực tiễn, chuẩn mực đào tạo sau đại học trên thế giới và đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cho đến nay, Khoa đã và đang tổ chức 22 khoá đào tạo cao học với tổng số gần 4323 học viên cao học và 20 khoá đào tạo tiến sĩ với tổng số gần 100 nghiên cứu sinh. Đối với các chương trình hợp tác với nước ngoài, Khoa cũng đã đào tạo được 773 học viên, bao gồm 10 khóa Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế, 8 khóa Thạc sĩ Quản trị dự án và 6 khoá Thạc sĩ Nghiên cứu quan hệ kinh tế Á – Âu. Sự phát triển không ngừng về quy mô và chuyên ngành cũng như nâng cao chất lượng của đào tạo sau đại học đã làm cho Trường Đại học Ngoại thương trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

2. Các chương trình đào tạo đang được triển khai

Các chương trình đào tạo sau đại học ở các chuyên ngành do Khoa đang trực tiếp quản lý đào tạo bao gồm:

– Đào tạo trình độ thạc sĩ:

♦ Kinh tế quốc tế (mã số: 60.31.01.06)

♦ Quản trị kinh doanh (mã số: 60.34.01.02)

♦ Kinh doanh Thương mại (mã số: 60.34.01.21)

♦ Tài chính và Ngân hàng (mã số: 60.34.02.01)

♦ Chính sách và Luật thương mại quốc tế

– Đào tạo trình độ tiến sĩ

♦ Kinh tế quốc tế (mã số: 62.31.01.06)

♦ Quản trị kinh doanh (mã số: 62.34.01.02)

– Đào tạo hợp tác với nước ngoài:

♦ Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế, hợp tác với trường Đại học Tours, CH Pháp

♦ Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thực hành Luật, Kinh tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án đổi mới và thiết lập mạng lưới kinh doanh liên kết với ĐH Nantes (Pháp)

♦ Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Nghiên cứu quan hệ kinh tế Á – Âu hợp tác với Trường Đại học Rennes II, CH Pháp.

Ngoài ra, Khoa còn quản lý các chương trình bồi dưỡng ở trình độ sau đại học, kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Ngoại thương.

3. Tổ chức và nhân sự của Khoa Sau đại học

Tổ chức của Khoa Sau đại học bao gồm Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và các chuyên viên.

Nhân sự của Khoa bao gồm:

Ban Lãnh đạo Khoa:

1. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa

2. TS Nguyễn Văn Cảnh – Phó trưởng Khoa

Chuyên viên:

1. ThS, NCS Nguyễn Thu Hà

2. ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

3. TS Cao Thị Hồng Vinh

4. ThS Nguyễn Thị An Ly

5. ThS Võ Thu Trang

6. ThS Vũ Hoàng Long

Địa chỉ liên hệ: Tầng 9 – Nhà A, Trường ĐH Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội ĐT: (84-4) 32 59 51 58 máy lẻ (215, 216, 217, 219)

Email: sdh@ftu.edu.vn , khoasaudaihoc@gmail.com