TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC TRẦN TRUNG KIÊN – HOÀNG VĂN LONG – LÊ VƯƠNG THÙY LINH- KHÓA 24 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19

21/06/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ và an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Trần Trung Kiên – Hoàng Văn Long – Lê Vương Thùy Linh -Khóa 24 ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài:

  • Liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang (HVCH Trần Trung Kiên)
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex (HVCH Hoàng Văn Long)
  • Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số và đề xuất một số giải pháp (HVCH Lê Vương Thùy Linh)

Thời gian tiến hành: 14h00 – 17h00 ngày 28/6/2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo Liên Việt, A1001, tầng 10 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH Trần Trung Kiên – Hoàng Văn Long – Lê Vương Thùy Linh, 03 HVCH, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWHL1EFh8da5tVgfhILDb9JvZpepo_mXRwhl7EpwKWtM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79ea9309-ddd8-429b-baa1-5c0eed1f601c&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: ghtqe6a

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161