TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC PHAN THỊ THANH DUNG – KHÓA 24 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19

13/07/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ và an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Phan Thị Thanh Dung Khóa 24 ngành Tài chính Ngân hàng trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội”

Thời gian tiến hành: 14h ngày 19/7/2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật:  Phòng Hội thảo Liên Việt 1001, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH Phan Thị Thanh Dung, HVCH, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKB0z969DJhEG-cxpFj6wXhHI-vzd_VkzN0VrliVUSQc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cbd52028-9bad-403e-bb1e-4a1973ae9dfc&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: ixrdsm4

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161