Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình điều hành cao cấp (EMBA K5) trong thời gian dịch Covid – 19 (Nhóm Hội đồng số 3).

25/05/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 30/06/2021;

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ các lớp EMBA Khóa 5, an toàn cho thành viên Hội đồng, học viên cao học và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình Điều hành cao cấp (EMBA Khóa 5) trong thời gian dịch Covid – 19.

Thời gian tiến hành: 09h00 thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021            

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo Liên Việt, tầng 10 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 02 học viên: Hoàng Thị Tỉnh, Nguyễn Thành Đạt; 02 học viên, các thầy cô và những người quan tâm.

Tên đề tài:

  • “Đẩy mạnh hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Quảng Ninh và Trường học trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh”
  • “Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa với điểm đến du lịch Hạ Long”

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAMS theo đường link sau:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLa9HV6pYYi5d9GWK4xIwR4mOPbMhRc_TvPxbvVcbq-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9e545993-bad0-40cd-9845-554328bcda52&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code:  pl9wayz

Xin trân trọng cảm ơn!

*****