Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình điều hành cao cấp (EMBA K5) trong thời gian dịch Covid – 19 (Nhóm Hội đồng số 4).

25/05/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 30/06/2021;

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ các lớp EMBA Khóa 5, an toàn cho thành viên Hội đồng, học viên cao học và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình Điều hành cao cấp (EMBA Khóa 5) trong thời gian dịch Covid – 19.

Thời gian tiến hành: 14h00 thứ Năm, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo Liên Việt, tầng 10 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho 03 học viên: Nguyễn Xuân Thắng, Lê Thị Hoa, Nguyễn Kiến Hảo; 03 học viên, các thầy cô và những người quan tâm.

Tên đề tài:

  • “Các nhân tố quản trị ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình nuôi thâm canh tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.”
  • “Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh”
  • “Chất lượng dịch vụ cảm nhận và sự hài lòng khách hàng cá nhân đối với nền tảng ngân hàng số: Nghiên cứu thực nghiệm tại chi nhánh AgriBank Tây Đô Hà Nội”

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAMS theo đường link sau:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4XKXkectfAjKXyxi49vqEquM0QwNkdB13PPVnVqL7Dk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=710dc6ca-3430-41d0-b88b-3ed8e3aa6f8b&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: gq6v1by

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAMS, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161