TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC DƯƠNG QUỲNH HOA – NGÔ VIỆT TRUNG – ĐỖ THỊ GIANG – HOÀNG THỊ HƯƠNG THẢO- KHÓA 24 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19

21/06/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ và an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Dương Quỳnh Hoa- Ngô Việt Trung – Đỗ Thị Giang – Hoàng Thị Hương Thảo – Khóa 24 ngành Tài chính Ngân hàng trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài:

  • Thực trạng và giải pháp phát triển bảo lãnh dự thầu cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam (HVCH Dương Quỳnh Hoa)
  • Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam (HVCH Ngô Việt Trung)
  • Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) (HVCH Đỗ Thị Giang)
  • Quản trị rủi ro thẻ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội (HVCH Hoàng Thị Hương Thảo)

Thời gian tiến hành: 8h – 12h ngày 1/7/2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo Liên Việt, A1001, tầng 10 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH Dương Quỳnh Hoa- Ngô Việt Trung – Đỗ Thị Giang – Hoàng Thị Hương Thảo, 04 HVCH, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPT2Z26h7fhNH8QosLAPx-TW2ww0LSYJczXUOSoitdtc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=52dee25c-9ae1-4821-aaff-ef6b2af89afd&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: pfipz1a

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161