Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ cấp cơ sở theo hình thức TRỰC TUYẾN cho NCS HOÀNG THỊ ĐOAN TRANG – K22 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

12/05/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Hoàng Thị Đoan Trang – K22 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Xét diễn biến tình hình dịch Covid-19 và thông tin phản hồi về việc thành viên hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS có thể nằm trong nhóm người tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid ngày 12/5/2021.

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá đã được công bố, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Hoàng Thị Đoan Trang – K22 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài: “Nghiên cứu các trường hợp miễn trách của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam”

Ngành: Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 9310106

Thời gian: 10h00 thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, NCS, các thầy cô và những người quan tâm

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MSteams theo đường link sau:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12ddbf97077a4f0dbea7c4d853930e82%40thread.tacv2/conversations?groupId=18e6ed2d-8358-4e4c-9de2-e96b2e9220a3&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm Msteams, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161