Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân

24/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân

với đề tài: “Marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp vận dụng”.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02.

Thời gian : 15 giờ 30 thứ ba, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm : Phòng A1001- Hội thảo quốc tế, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.