Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế cho NCS Bùi Duy Linh

24/04/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Bùi Duy Linh với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế. Mã số: 62.31.01.06 (Mã số mới: 9310106) Thời gian: 15 giờ thứ năm, ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm : Phòng A1001- Hội thảo quốc tế, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.