Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải

06/09/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải với đề tài: “Quản trị nhân sự nước ngoài trong các công ty đa quốc gia tại Việt

Nam”. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02 Thời gian : 16 giờ thứ năm, ngày 20 tháng 09 năm 2018. Địa điểm : Phòng A1001- Hội thảo quốc tế, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội. Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.