Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng

06/06/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng với đề tài: “Nghiên cứu hoạt động mua lại cổ phiếu tại các công ty trong ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Mã số: 62.34.01.02 (Mã số mới: 9340101)

Thời gian : 16 giờ thứ hai, ngày 17 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm : Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.