Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân với đề tài: “Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam”.

Ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02 (mã số mới: 9340101)

Thời gian : 15 giờ thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm : Phòng A1001- Hội thảo quốc tế, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.