Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

19/06/2020

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Mai – K19A

Đề tài:

“Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam”.

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 62.34.01.02 (mã số mới: 9340101).

Thời gian : 16h giờ thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm : Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Trân trọng kính mới quí vị quan tâm tới dự!