Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Chí Tranh

25/07/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Chí Tranh với đề tài: “Hoàn thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa”.

Ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02 (Mã số mới: 9340101)

Thời gian: 15 giờ thứ hai, ngày 05 tháng 08 năm 2019.

Địa điểm : Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.