Tọa đàm với chủ đề “Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng” cho nghiên cứu sinh và học viên cao học

31/12/2020

Thiết kế bảng hỏi đóng vai trò quan trọng, là một trong các nhân tố quyết định tới sự thành công của các khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học, cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức.

Theo nguyện vọng của các nghiên cứu sinh trong buổi sinh hoạt chuyên môn và tọa đàm khoa học tổ chức ngày 11/11/2020 về cách thức thiết kế bảng hỏi, Khoa Sau đại học tổ chức buổi chia sẻ chuyên môn tiếp theo dành cho NCS và học viên cao học của Trường Đại học Ngoại thương  với thông tin chi tiết như sau:

– Nội dung: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng

– Thời gian: 14h00-17h00

– Ngày: 05/01/2021

– Địa điểm tham gia trực tiếp: A901, Trường Đại học Ngoại thương

– Đường link tọa đàm trực tuyến: https://meet.google.com/tda-bbmf-xru

Các anh chị NCS và học viên cao học mong muốn tham gia trực tuyến vui lòng cung cấp thông tin theo đường link:

https://forms.gle/BMWocD4YNdGsya7aA

Trân trọng cảm ơn !