Thạc sĩ

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Tài chính Ngân hàng– Quản lý kinh tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 22/9/2021 đến 23/9/2021

14/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Điều hành cao cấp EMBA K5A)

13/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 27a & 27b (NC, ƯD)

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A & 27B (NC, ƯD); Căn c...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B

07/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Chương trình Chính sách và Luật TMQT trong thời gian dịch Covid – 19 (Hội đồng số 2).

07/09/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 Tháng 9/2021

31/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo GIA HẠN ĐĂNG KÝ học LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC đợt tháng 9 năm 2021

31/08/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo GIA HẠN ĐĂNG KÝ học LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC phục vụ cho tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ...