Thạc sĩ

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

27/10/2021

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021 (dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2021) dựa trên Quy chế tuyển...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh – Quản lý kinh tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 28/10/2021 – 29/10/2021

25/10/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A (theo hình thức trực tuyến)

24/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A;...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

20/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C; Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19; C...

Thông báo DANH SÁCH PHÒNG THI và SƠ ĐỒ PHÒNG THI kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

13/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021. Danh...

Hướng dẫn thí sinh LÀM THỦ TỤC DỰ THI kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

13/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương hướng dẫn thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn về p...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT (theo hình thức trực tuyến)

13/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật K...

Thông báo LỊCH THI TUYỂN đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

07/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021 và hướng dẫn thí sinh trong công t...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B tháng 10/2021 (theo hình thức trực tuyến)

06/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B; Căn cứ tình hình thực tế d...