Thạc sĩ

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B (theo hình thức trực tuyến)

28/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B; Căn cứ tình hình thự...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Tài chính Ngân hàng– Quản lý kinh tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 28/9/2021 đến 1/10/2021

22/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ đợt 1 năm 2021

20/09/2021

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021. Danh sách chi tiết xin m...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Tài chính Ngân hàng– Quản lý kinh tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 22/9/2021 đến 23/9/2021

14/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Điều hành cao cấp EMBA K5A)

13/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 27a & 27b (NC, ƯD)

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A & 27B (NC, ƯD); Căn c...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B

07/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Chương trình Chính sách và Luật TMQT trong thời gian dịch Covid – 19 (Hội đồng số 2).

07/09/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ...