Thạc sĩ

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Kinh doanh thương mại và Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 16/12/2021 đến 17/12/2021

13/12/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ C...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 3/12/2021 đến 10/12/2021

30/11/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A,B ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

29/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; Căn...

Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 2 năm 2021

12/11/2021

I. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ: Hồ sơ tuyển sinh tự tải mẫu hồ sơ tại đây. Bắt buộc khai hồ sơ trực tuyến trước khi nộp bản cứng tạ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; Căn...

Thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

05/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021, cụ thể: TT Ngà...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Quản lý kinh tế trong thời gian dịch Covid-19 ngày 11/11/2021

03/11/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 THÁNG 11/2021

30/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo KẾT QUẢ kỳ thi TUYỂN SINH trình độ THẠC SĨ ĐỢT 1 năm 2021 và nhận ĐƠN PHÚC TRA

29/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2021 (Vui lòng xem chi tiết tại đây)...