Thông tin & truyền thông

LỊCH HỌC LỚP ÔN THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

18/05/2018

Khoa Sau đại học xin gửi các bạn học viên lịch học lớp ôn thi đợt 1 năm 2018. Chi tiết tại đây

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế quốc tế cho NCS Bùi Duy Linh

24/04/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Bùi Duy Linh với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh củ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI DUY LINH

20/03/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Bùi Duy Linh cùng những...

Danh sách CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP và CẤP BẰNG THẠC SĨ từ năm 1997 đến 2016

03/01/2018

Danh sách công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ từ năm 1997 đến 2016. Chi tiết tại đây

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 17B, 21, 22A các chuyên ngành KTQT, QTKD, KDTM, TC-NH và Chính sách & Luật TMQT

28/12/2017

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 17B, 21, 22A các chuyên ngành KTQT, QTKD, KDTM, TC-NH và Chính sách & Luật TMQT

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 22 (2015 – 2017)

28/12/2017

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 22 (2015 – 2017) DANH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 22 (2015-2017) TT Chuyên ngành Họ và tên Tên...

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

02/08/2016

QUY ĐỊNH Đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-ĐHNT  ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại...

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

02/08/2016

QUY ĐỊNH Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số: 362/QĐ/ĐHNT ngày 25 tháng 03 năm...