Danh mục luận văn, luận án

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành QTKD, TCNH khóa 26B, EMBA khóa 27A năm 2022

18/05/2022

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng khóa 26B và chương trình Điều hành cao cấp –...

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, khóa 4A năm 2022

26/04/2022

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, khóa 4A năm 2022 Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

NCS Dương Thị Thanh Thủy – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thanh Thủy – K22 cùng những tà...

NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A cùng những tài l...

NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

23/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21 cùng những tài liệu li...

NCS Đoàn Vân Hà – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà – K20A cùng những tài liệu liên...

NCS Nguyễn Hồng Hạnh – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

26/11/2021

NCS Nguyễn Hồng Hạnh – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới: Xem chi tiết tại đây !

NCS Nguyễn Thị Minh Thư – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/08/2021

NCS Nguyễn Thị Minh Thư – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới: Xem chi tiết tại đây !

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành KDTM-KTQT-QTKD-TCNH 26-25-24- QLKT1 NĂM 2021

01/08/2021

Danh sách luận văn thạc sĩ ngành KDTM-KTQT-QTKD-TCNH 26-25-24- QLKT1 NĂM 2021 Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

NCS Huỳnh Thị Hoà – KTQT – K18B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Hoà – K18B cùng...