Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế khóa 2 tháng 12/2021 và tháng 1/2022

13/12/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022, cụ thể như sau:

1. Lịch thi các học phần theo hình thức trực tuyến lớp CH Quản lý kinh tế khóa 2

TT Tên học phần

Giảng viên giảng dạy

Lớp Ngày thi/ngày nộp bài Hình thức thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn Ghi chú
1 Logistic toàn cầu TS Bùi Duy Linh QLKT2D 20/12/2021 Tiểu luận CHQLKT2D-LOGISTICS TOÀN CẦU Viện KT&KDQT  
2 Đổi mới sáng tạo PGS, TS Lê Thị Thu Hà QLKT2D 26/12/2021 Thi viết – Thời lượng : 60 phút. Cách thức: trực tuyến qua hệ thống MS TEAMS CHQLKT2D- ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Viện KT&KDQT  
3 Chuỗi giá trị toàn cầu PGS, TS Phan Thị Thu Hiền QLKT2D 14/01/2022 Tiểu luận CHQLKT2D- CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU Viện KT&KDQT
4 Quản lý nhà nước về SHTT TS Vũ Thành Toàn QLKT2D 20/01/2022 Bài tập lớn, Trực tuyến qua hệ thống MS TEAMS, thời gian: 60 phút CHQLKT2D- QLNN về SHTT Viện KT&KDQT
5 Logistíc toàn cầu TS Nguyễn Thị Yến QLKT2C 03/01/2022 Tiểu luận CHQLKT2C- LOGISTICS TOÀN CẦU Viện KT&KDQT
6 Quản lý đấu thầu PGS, TS Phan Thị Thu Hiền QLKT2C 14/01/2022 Thi tự luận online CHQLKT2D- QUẢN LÝ ĐẤU THẦU Viện KT&KDQT
7 Toàn cầu hoá và kinh tế số PGS, TS Bùi Thị Lý QLKT2C 17/01/2022 Bài tập lớn, Trực tuyến qua hệ thống MS TEAMS, thời gian: 60 phút CHQLKT2D- TOÀN CẦU HOÁ&KT SỐ Viện KT&KDQT

2. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

3. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật