Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 Tháng 9/2021

31/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2, cụ thể như sau:

  1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2

TT

Tên học phần

Giảng viên giảng dạy

Lớp

Cán bộ phụ trách lớp – TK Teams

SL học viên

Thời gian thi chính thức

Ngày thi

Mã phòng thi

1

Đổi mới sáng tạo

TS Vũ Thành Toàn

QLKT2A

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

23

18h-19h

09/09/2021

CHQLKT2A-ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

2

Quản lý nhà nước về thuế

TS Nguyễn Thu Hằng

QLKT2A

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

23

18h-19h

15/09/2021

CHQLKT2A-QLNN về THUẾ

3

Tiếng Anh tổng hợp

TS Nguyễn Thị Dung Huệ

QLKT2A

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

23

8h-12h

19/09/2021

CHQLKT2A – TIẾNG ANH TH

4

Triết học

PGS, TS Đoàn Văn Khái

QLKT2C-KTQT27

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

25

18h – 19hC30

15/09/2021

CHQLKT2C & KTQT27- TRIẾT HỌC

5

Phát triển kinh tế vùng và địa phương

TS Đỗ Ngọc Kiên

QLKT2C

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

14

18h

22/09/2021

CHQLKT2C- PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG&ĐP

6

Đàm phán và quản lý xung đột

PGS, TS Phan Thị Thu Hiền

QLKT2B

Thu Hà- nguyenthuha@ftu.edu.vn

23

17h

05/09/2021

CHQLKT2B-ĐÀM PHÁN&QL XUNG ĐỘT

2. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

3. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật