Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ, TIẾN SĨ năm 2022

25/04/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2022 NHƯ SAU:

Mọi chi tiết xin mời xem file Thông báo đính kèm tại đây:

Một số thông tin cần ghi nhớ:

I. Thông tin về chương trình đào tạo, chỉ tiêu

 1. Đào tạo trình độ THẠC SĨ:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2022 dự kiến là 600, được phân bổ như sau:

TT

Ngành

Chương trình đào tạo

Ngôn ngữ

Thời gian

Định hướng của CTĐT

Chỉ tiêu tuyển sinh*

1

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 8310106

Kinh tế quốc tế (KTQT)

Tiếng Việt

24 tháng Ứng dụng

80

2

Kinh tế quốc tế (MIE)

Tiếng Anh

18 tháng Nghiên cứu

3

Chính sách và Luật TMQT (MITPL)

Tiếng Anh

-18 tháng

-24 tháng

– Nghiên cứu

– Ứng dụng

4

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101

 

Quản trị kinh doanh (QTKD)

Tiếng Việt

24 tháng Ứng dụng

205

5

Điều hành cao cấp (EMBA)

Tiếng Việt

18 tháng Ứng dụng

6

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 8340121

Kinh doanh thương mại (KDTM)

Tiếng Việt

24 tháng Ứng dụng

25

7

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 8340201

Tài chính – Ngân hàng (TCNH)

Tiếng Việt 20 tháng

Nghiên cứu

120

8

Tài chính – Ngân hàng (TCNH)

Tiếng Việt

24 tháng Ứng dụng

9

Luật kinh tế

Mã ngành: 8380107

Luật kinh tế (Luật KT)

Tiếng Việt

18 tháng Ứng dụng

75

10

Quản lý kinh tế

Mã ngành: 8310110

Quản lý kinh tế (QLKT)

Tiếng Việt

18 tháng Ứng dụng

95

* Trên cơ sở tổng chỉ tiêu năm 2022, căn cứ vào số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển và kết quả tuyển sinh thực tế, chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo theo từng đợt sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trên nguyên tắc đảm bảo tổng chi tiêu của năm 2022.

 1. Đào tạo trình độ TIẾN SĨ:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2022 dự kiến là 30,  được phân bổ như sau:

TT Ngành, chương trình Mã số Địa điểm đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh
1 Kinh tế quốc tế (TS KTQT) 9310106 Hà Nội 15
2 Quản trị kinh doanh (TS QTKD) 9340101 Hà Nội 15

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ:

 1. Hồ sơ đăng ký và quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển trình độ THẠC SĨ

1.1 Hồ sơ đăng ký

(i) Một (01) phiếu đăng ký xét tuyển/dự thi có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương;

(ii) Một (01) bản sao (có công chứng) các giấy tờ sau:

– Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học; hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy xác nhận đủ điều kiện tốt nghiệp;

– Bằng và bảng điểm đại học hoặc chứng chỉ ngoại ngữ hoặc xác nhận kết quả thi (kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ bản gốc để đối chiếu);

– Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

   Lưu ý về văn bằng của các thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ:

   Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do trường đại học nước ngoài cấp, bằng tốt nghiệp đại học các chương trình liên kết của trường đại học Việt Nam với nước ngoài phải có văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi dự thi sau đại học theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của cơ sở Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm Thông tư số 77-2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài tại Công văn số 191/BGDĐT- GDĐH ngày 8/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(iii) Hai (02) phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của ứng viên dự tuyển

(iv) Ba (03) ảnh màu cỡ 4×6 (ghi rõ họ tên và ngày sinh của ứng viên dự tuyển vào mặt sau ảnh);

(v) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng minh về thâm niên công tác (bắt buộc đối với các ứng viên dự tuyển chương trình EMBA);

(vi) Bản sao (có công chứng) giấy tờ để minh chứng về đối tượng ưu tiên (giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

1.2 Quy trình nộp hồ sơ

(i) Thí sinh dự thi tải hồ sơ trên trang điện tử của Trường (https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/, chọn Mẫu 1: Dành cho thí sinh DỰ THI đào tạo trình độ thạc sĩ).

Ứng viên xét tuyển thẳng tải hồ sơ trên trang điện tử của Trường (https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/, chọn Mẫu 2: Dành cho ứng viên XÉT TUYỂN THẲNG chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ)

(ii) Ứng viên dự tuyển hoàn thiện các giấy tờ cần thiết ở mục a.

(iii) Nộp hồ sơ (bản cứng) tại: Khoa Sau đại học – Tầng 9 nhà A – Trường ĐHNT – 91 Chùa Láng – Láng Thượng  – Đống Đa – Hà Nội.

   Lưu ý: Ứng viên dự tuyển tự chuẩn bị túi đựng hồ sơ, Mẫu “HỒ SƠ DỰ THI/DỰ TUYỂN” ứng viên dự tuyển điền đầy đủ thông tin và dán ở phía ngoài túi đựng hồ sơ.

 1. Hồ sơ đăng ký và quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển trình độ TIẾN SĨ

2.1 Hồ sơ ứng tuyển

Người dự tuyển làm 6 bộ hồ sơ (1 bộ gốc để lưu tại Khoa Sau đại học, 5 bộ photo để gửi cho Tiểu ban chuyên môn xét tuyển). Mỗi loại 1 bản xếp theo trật tự sau:

(i) Phiếu dự tuyển có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương (mẫu MA1, MA2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai);

(ii) Lý lịch khoa học (mẫu MA3 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai);

(iii) Bản sao công chứng bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học, bản sao công chứng bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển tốt nghiệp đại học). Các bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học và thạc sĩ của người dự tuyển do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm bản sao công chứng văn bản Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành;

(iv) Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ theo quy định trong thông báo tuyển sinh;

(v) Minh chứng về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và thâm niên công tác (nếu có);

– Mỗi bài báo hoặc báo cáo khoa học cần được sao chụp trang bìa (tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học), trang mục lục và nội dung bài viết.

– Nếu có số lượng bài báo hoặc báo cáo khoa học nhiều hơn quy định thì người dự tuyển cần đóng thành tập và sắp xếp theo trật tự của bản kê khai danh mục ở trang bìa (mẫu MA9), trong đó tách rõ phần chấm điểm theo quy định (1 bài báo hoặc báo cáo khoa học) và phần chấm điểm thưởng (gồm các bài còn lại).

(vi) Bản dự thảo đề cương nghiên cứu (mẫu MA4), trong đó nêu rõ tên đề tài/hướng nghiên cứu dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; những nội dung nghiên cứu chủ yếu và dự kiến kết quả đạt được. Trong đề cương nghiên cứu, người dự tuyển có thể đề xuất người hướng dẫn khoa học;

(vii) Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (mẫu MA5);

(viii) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức) (mẫu MA6);

(ix) Bản gốc thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh của Nhà khoa học. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển và những nhận xét khác (mẫu MA7);

(x) Cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Ngoại thương (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ) (mẫu MA8);

(xi) 2 ảnh (3 x 4), 1 ảnh (4 x 6) ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển sau ảnh.

   Lưu ý: Đối với minh chứng về điều kiện ngoại ngữ, bài đăng báo và văn bản Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, người dự tuyển có thể nộp chậm nhất 03 ngày trước ngày xét tuyển.

2.2 Quy trình nộp hồ sơ

Người dự tuyển tự tải các mẫu giấy tờ từ trang thông tin điện tử của Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương (trong mục tuyen-sinh/tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-ts). Riêng mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu MA1, MA2) có thể xuất từ phần mềm sau khi đăng ký thành công hồ sơ trực tuyến.

Việc nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh được thực hiện theo hai bước:

Bước 1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến

– Người dự tuyển truy cập vào địa chỉ:  http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/

– Người dự tuyển nhập thông tin được yêu cầu (lưu ý: dấu * hiển thị tại những mục bắt buộc phải nhập dữ liệu)

– Ảnh cần tải lên phần mềm là ảnh 3×4 của người dự tuyển, phải giống với ảnh gửi kèm trong hồ sơ (bản giấy).

– Sau khi nhập dữ liệu, người dự tuyển xuất Phiếu dự tuyển (mẫu MA1, MA2) với đầy đủ thông tin, định dạng lại trang in, in Phiếu dự tuyển dán ảnh và lấy dấu theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ (bản giấy)

– Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn tại mục 2.1

 1. Lệ phí dự thi/xét tuyển

– Lệ phí dự thi/xét tuyển đào tạo trình độ THẠC SĨ: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng chẵn).

– Lệ phí dự thi/xét tuyển đào tạo trình độ TIẾN SĨ: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

Ứng viên dự tuyển chuyển khoản lệ phí xét hồ sơ dự thi cao học và lệ phí thi sau khi cán bộ Khoa Sau đại học xác nhận hồ sơ đạt yêu cầu theo số tài khoản:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngoại thương

Số tài khoản: 1122336789

Nội dung chuyển khoản: <Họ và tên> (ngày/tháng/năm sinh) nộp lệ phí thi ThS <ngành> <đợt thi> <năm thi>

Ví dụ: Nguyễn Văn A (31/12/1990) nộp LP thi ThS EMBA D2/2021

Lưu ý: Đối với thí sinh không thể tải phiếu đăng ký dự tuyển sau khi đăng ký trực tuyến, có thể tải mẫu phiếu tại đây và vui lòng điền lại thông tin.

Mẫu 1: Dành cho ứng viên XÉT TUYỂN THẲNG đào tạo trình độ THẠC SĨ

Mẫu 2: Dành cho thí sinh ĐĂNG KÝ DỰ THI đào tạo trình độ THẠC SĨ

Mẫu 3: Dành cho NGƯỜI DỰ TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ

* Đối với thí sinh đăng ký dự thi ngành Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Quản lý kinh tế và Tài chính ngân hàng, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại: Ban Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh – Trường Đại học Ngoại thương

– 260 Đường Bạch Đằng – Nam Khê – Uông Bí – Quảng Ninh.

  4. Học phí:

– Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Ngoại thương. Mức học phí năm học 2022-2023 có thể điều chỉnh tăng không quá 10% so với năm học 2021-2022 (Ứng viên dự tuyển có thể tham khảo mức học phí năm học 2021 – 2022 tại đây).

– Sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương (01 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự tuyển) sẽ được giảm 10% học phí toàn khóa học.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN SINH, XÉT TUYỂN:

Đợt 1 Đợt 2
Thời gian nộp hồ sơ Thạc sĩ: 28/04/2022 – 30/06/2022

Tiến sĩ: 28/04/2022 – 27/05/2022

Thạc sĩ: 03/09/2022 – 14/10/2022

Tiến sĩ: 28/04/2022 – 28/10/2022

Thời gian tuyển sinh (dự kiến) Thạc sĩ: 30/07/2022

Tiến sĩ: 24/06/2022

Thạc sĩ: 26/11/2022

Tiến sĩ: 25/11/2022

Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 8h00 11h00, chiều từ 13h30 16h00 (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). Đối với minh chứng về văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, thí sinh nộp chậm nhất 7 ngày trước ngày thi đối với trình độ thạc sĩ và chậm nhất 3 ngày trước ngày xét tuyển đối với trình độ tiến sĩ.

IV. BỔ SUNG KIẾN THỨC đối với trình độ thạc sĩ:

 • Link đăng ký BSKT: 
 • Thông tin chi tiết về lớp BSKT xem

V. HƯỚNG DẪN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍ SINH đối với trình độ thạc sĩ:

 • Đề cương hướng dẫn ôn tập: Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
 • Tổ chức buổi hướng dẫn thi đánh giá năng lực thí sinh: Thông báo tổ chức buổi hướng dẫn thi đánh giá năng lực thí sinh cụ thể sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương sau.

Mọi chi tiết xin mời liên hệ:

 1. Trường Đại học Ngoại thương
 • Khoa Sau đại học, Tầng 9 nhà A – Số 91 – Phố Chùa Láng – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
 • Điện thoại: 024 32595158 số máy lẻ (215, 217, 219). Hotline: 035.3901.533
 • Trang thông tin điện tử Trường Đại học Ngoại thương: http://www.ftu.edu.vn hoặc trang thông tin điện tử Khoa Sau đại học: http://sdh.ftu.edu.vn.
 1. Cơ sở Quảng Ninh – Trường Đại học Ngoại thương
 • Ban Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh – Trường Đại học Ngoại thương
 • Địa chỉ: 260 Bạch Đằng – Phường Nam Khê – Uông Bí – Quảng Ninh; Điện thoại: 02033 850 413.
 • Trang thông tin điện tử: http://csquangninh.ftu.edu.vn./.