Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2023

24/03/2023

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2023 như sau:

 1. Chỉ tiêu, lịch thi và phương thức tuyển sinh:
 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 110
 • Phương thức tuyển sinh:
 • Xét tuyển thẳng:

Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy Trường Đại học Ngoại thương các ngành phù hợp được quy định trong chương trình đào tạo từ loại giỏi trở lên, có văn bằng phù hợp với từng ngành theo quy định tại Mục 2, đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ theo quy định tại Mục 3 Thông báo này được xét tuyển thẳng các chương trình, ngành tương ứng mà không cần thi tuyển.

 • Thi tuyển (Đánh giá năng lực thí sinh)

(Đề cương ôn tập và dạng thức đánh giá năng lực thí sinh đính kèm tại đây)

 1. Điều kiện về văn bằng và thâm niên công tác:

Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế (QLKT) theo định hướng ứng dụng cần có một trong các điều kiện sau đây:

a) Đối với trường hợp xét tuyển thẳng

Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) của Trường Đại học Ngoại thương hình thức đào tạo chính quy, loại giỏi trở lên, các ngành Kinh tế, ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh. Đối với ứng viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh phải học hai học phần bổ sung kiến thức là Chính sách Thương mại quốc tế (3 tín chỉ) và Quan hệ kinh tế quốc tế (3 tín chỉ), được xét tuyển thẳng vào chương trình khi có nguyện vọng mà không cần qua thi tuyển.

b) Đối với trường hợp dự tuyểnThí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) không thuộc nhóm đối tượng được xét tuyển thẳng nêu trong Mục 2.a và thuộc một trong 3 nhóm ngành phù hợp sau:  

Nhóm 1: Ngành Kinh tế, ngành Kinh tế quốc tế không phải học bổ sung kiến thức.

Nhóm 2: Các nhóm ngành/ ngành Quản lý giáo dục, Quản lý văn hoá, Quản lý Nhà nước, Quản lý thông tin, Kinh doanh xuất bản phẩm, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Quản lý đô thị và công trình, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Quản lý thể dục thể thao, Kinh tế gia đình, Quản lý hoạt động bay, Kinh tế vận tải, Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, Quản lý trật tự an toàn giao thông. Hoặc các nhóm ngành như: Kinh doanh,  Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị – Quản lý, Quản lý công nghiệp, Quản lý xây dựng, Quản lý Y tế, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng, Quản lý tài nguyên và môi trường, đã học 2 học phần Bổ sung kiến thức:

TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Quan hệ kinh tế quốc tế 3
2 Chính sách thương mại quốc tế 3

Nhóm 3: các ngành còn lại, mà người dự tuyển đã học một trong số các học phần ở trình độ đại học sau: Toán ứng dụng (Toán cao cấp, Xác suất thống kê…), Tin học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học, Kinh tế ứng dụng, hoặc một học phần thuộc lĩnh vực Kinh doanh – Quản lý, đã học 4 học phần bổ sung kiến thức sau:

TT Tên học phần Số tín chỉ
1 Quan hệ kinh tế quốc tế 3
2 Chính sách thương mại quốc tế 3
3 Kinh tế vĩ mô 3
4 Kinh tế đầu tư 3

Thông báo về lớp Bổ sung kiến thức:

 • Thời gian đăng ký: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 14/04/2023
 • Thời gian khai giảng: 18h00 ngày 17/04/2023
 • Đăng ký tại:
 • Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức chi tiết tại đây.
 1. Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
 • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem danh Mục văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tại đây);
 • Đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Người dự tuyển không có chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ như quy định ở trên cần đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Thông tin cụ thể về các kỳ thi đánh giá sẽ được thông báo trên website của Khoa Sau đại học: http://sdh.ftu.edu.vn
 • Lưu ý: Kết quả thi đánh giá năng lực được sử dụng để xét điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, không cấp chứng chỉ.
 1. Thời gian nhận hồ sơ, làm thủ tục, thi tuyển sinh và công bố kết quả (dự kiến):
 • Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày thông báo tuyển sinh có hiệu lực đến hết ngày 19/5/2023, sáng từ 8h00 – 11h00, chiều từ 13h30 – 16h00 (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). Đối với minh chứng về văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, thí sinh nộp chậm nhất 7 ngày trước ngày thi.

 • Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh
 • Thời gian dự kiến làm thủ tục dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: ngày 02 tháng 6 năm 2023.
 • Thời gian dự kiến thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ: Ngày 03 tháng 6 năm 2023.
 1. Hồ sơ dự tuyển, quy trình nộp hồ sơ và lệ phí:

a) Hồ sơ đăng ký

(i) Một (01) phiếu đăng ký xét tuyển/dự thi có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương;

(ii) Một (01) bản sao (có công chứng) các giấy tờ sau:

– Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học; hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy xác nhận đủ điều kiện tốt nghiệp;

– Bằng và bảng điểm đại học hoặc chứng chỉ ngoại ngữ hoặc xác nhận kết quả thi (kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ bản gốc để đối chiếu);

– Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

Lưu ý về văn bằng của người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ:

Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do trường đại học nước ngoài cấp, bằng tốt nghiệp đại học các chương trình liên kết của trường đại học Việt Nam với nước ngoài phải có văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi dự thi sau đại học theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của cơ sở Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm Thông tư số 77-2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài tại Công văn số 191/BGDĐT- GDĐH ngày 8/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trừ trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành.

(iii) Ba (03) ảnh màu cỡ 3×4 cm (ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển vào mặt sau ảnh);

(iv) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng minh về thâm niên công tác (bắt buộc đối với người dự tuyển chương trình EMBA);

(v) Bản sao (có công chứng) giấy tờ để minh chứng về đối tượng ưu tiên (giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

b) Hướng dẫn quy trình và thủ tục đăng ký dự thi/xét tuyển

(i) Thí sinh dự thi đăng ký dự thi trên trang điện tử của Trường (https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/, chọn Mẫu 1: Dành cho thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ).

Ứng viên xét tuyển thẳng đăng ký xét tuyển thẳng trên trang điện tử của Trường (https://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/, chọn Mẫu 2: Dành cho ứng viên xét tuyển thẳng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ)

(ii) Người dự tuyển hoàn thiện các giấy tờ cần thiết ở Mục a.(iii) Nộp hồ sơ (bản cứng) tại: Khoa Sau đại học – Tầng 9 nhà A – Trường ĐHNT – 91 Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Lưu ý: Người dự tuyển tự chuẩn bị túi đựng hồ sơ, Mẫu “HỒ SƠ DỰ THI/DỰ TUYỂN” người dự tuyển điền đầy đủ thông tin và dán ở phía ngoài túi đựng hồ sơ.

c) Lệ phí dự thi/xét tuyểnLệ phí dự thi/xét tuyển: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Lưu ý:

– Hồ sơ và lệ phí dự thi/xét tuyển sẽ không được hoàn lại cho người dự tuyển.

– Lệ phí dự thi/xét tuyển không bao gồm lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

 1. Học phí:

– Sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Ngoại thương. Mức học phí năm học 2022-2023 được quy định tại đây.– Sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương (01 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự tuyển) sẽ được giảm 10% học phí toàn khóa học.

 1. Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế chi tiết tại đây.